In de media – Oldambt bespaart op energiekosten gemeentelijke gebouwen

19 september 2019 (bron: RTV Noord)

De gemeente Oldambt heeft al meer dan de helft terugverdiend van de investering om gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken. In 2015 is daarvoor 1 miljoen euro betaald.

Verwacht werd dat het zeven jaar zou duren voordat het terugverdiend zou zijn, maar een tussenstand laat zien dat het binnen zes jaar kan. In het eerste jaar van het project werd er al 77.000 euro bespaard op de energierekening. Dat bedrag liep op tot 139.000 euro in 2016 en 154.000 euro in 2017. Vorig jaar bespaarde de gemeente 201.000 euro op energie.

Lees het volledige artikel op de website van RTV Noord.

Miljoen verdient zich sneller terug

10 september 2019

In opdracht van Gemeente Oldambt verduurzaamde Energiewacht in nauwe samenwerking met Royal BAM Group nv en Invent 28 gemeentelijke gebouwen.

Wat blijkt, de gemeente verdient de gedane investering van €1.000.000,- niet in 7 jaar, maar in 6 jaar terug!

Lees hier de raadsbrief van de Gemeente Oldambt.

Het laatste nieuws uit Duurzaam Oldambt

Gemeente Oldambt, 7 september 2016

Lancering website Duurzaam Oldambt door wethouder van den Aker

Gemeente Oldambt verduurzaamt gebouwen

Woensdag 7 september verrichte wethouder Ricky van den Aker de officiële lancering van de website Duurzaam Oldambt. Op deze website (www.duurzaam-oldambt.com) wordt uitleg gegeven over de aanpak om te komen tot energiebesparing en door diverse bouwkundige en installatie-technische maatregelen die zijn genomen in de gemeentelijke gebouwen.

Verduurzaming gebouwen
Onder de noemer ‘Duurzaam Oldambt’ worden 28 gemeentelijke gebouwen verduurzaamd. Op, in en om deze gebouwen worden energiebesparende en gedrag veranderende maatregelen getroffen. Doel daarvan is om structureel te besparen op energie en energiekosten. In samenwerking met BAM Bouw en Techniek, Invent en Energiewacht heeft de gemeente bepaald welke energiebesparende maatregelen passen bij elke afzonderlijke locatie. Na afstemming met de gemeente worden de maatregelen uitgevoerd door BAM, Invent en/of Energiewacht.

Resultaten tot nu toe
Tot op heden zijn er al de nodige zaken gerealiseerd. Alle locaties worden gemonitord op het energieverbruik. Op dertien gebouwen zijn inmiddels circa zevenhonderd zonnepanelen geplaatst. In vijf gebouwen zijn de cv-ketels vervangen dan wel aangepast. Ook zijn in het merendeel van de gebouwen instelbare radiatorkranen geplaatst en zijn de cv-installaties opnieuw ingeregeld. In zwembad De Hardenberg in Finsterwolde is een gasabsorptiepomp geplaats. Momenteel wordt in De Watertoren, het overdekte zwembad in Winschoten, een zogenaamde BAOPT-installatie geïnstalleerd.
Ten behoeve van het project is inmiddels een bedrag van 1.000.000,= geïnvesteerd. Dit heeft tot op heden een besparing opgeleverd van € 140.000,=. Een alleszins mooi resultaat waarover wethouder Van den Aker zeer tevredenheid is.

Duurzame investering
De gemeenteraad heeft eind 2014 de begroting vastgesteld voor Duurzaam Oldambt. Voor het project is een bedrag van een miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen voor het gemeentelijk vastgoed. De totale investering in besparingsmaatregelen zal zich binnen een termijn van zeven jaren terugverdienen.

Deelnemende gemeentelijke gebouwen
De gebouwen waar de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd zijn zwembaden, sporthallen, gymzalen, kantoren, MFC (Multifunctionele Centra), scholen en gemeentelijke werkplaatsen. Inmiddels zijn alle grote panden voorzien van een energielabel en zijn de eerste stappen gezet om de gebouwen te verduurzamen en te besparen op energie en de energiekosten.

Gemeente Oldambt, 2 november 2015

Ongeveer € 220.000,- voor modern ventilatiesysteem in zwembad De Watertoren

Oldambt investeert in duurzaam zwembad

De gemeente Oldambt investeert ongeveer € 220.000,- in verduurzaming van het zwembad de Watertoren in Winschoten. Daarbij wordt ook het binnenklimaat beter voor bezoekers en medewerkers. De gemeente kiest voor een modern ventilatiesysteem waarbij de lucht gelijkmatig gemengd en verdeeld wordt over de ruimten. Daardoor hoeft minder lucht opgewarmd te worden. Dat scheelt zo’n € 25.000,- aan energie per jaar.

Ba-Opt regelsysteem
In het kader van het project “Duurzaam Oldambt” heeft de gemeente 26 gebouwen laten onderzoeken voor het bepalen van energiebesparende maatregelen. Bam Bouw en Techniek heeft deze onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met Invent en Energiewacht. Voor zwembad de Watertoren is geadviseerd te kiezen voor het zogenaamde Ba-Opt regelsysteem. Naast energiebesparing leidt dit tot verbetering van het binnenklimaat. Ba-Opt is een regeltechniek voor een all-air systeem. Een Ba-Opt systeem zorgt voor een ongerichte stroming in plaats van gerichte luchtstroming. De toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte worden perfect gemengd. De hele ruimte heeft dezelfde kwaliteit en temperatuur. Hierdoor zijn er geen gerichte luchtstromingen meer en dus geen tocht. Ook warmte onder het plafond of kou op de vloer bestaan niet meer.

Uitvoering zomer 2016
Omdat het om een ingrijpende aanpassing in het gebouw gaat wordt het nieuwe systeem gerealiseerd in de zomervakantie van 2016. De bezoekers hebben er dan geen last van.

Gemeente Oldambt, 22 oktober 2015

Gemeente Oldambt wil vastgoed verduurzamen

Gemeentepanden krijgen energielabels

De gemeente Oldambt gaat haar eigen gebouwen de komende zeven jaar verduurzamen om energie te besparen. In de afgelopen periode hebben alle gemeentegebouwen een energielabel toebedeeld gekregen, dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Daarmee voldoet de gemeente aan de wettelijke plicht om per 1 juli 2015 alle grote gebouwen te voorzien van een energielabel. Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Oldambt de begroting vastgesteld. Daarbij is een miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed.

Uitreiking energielabel
Op 22 oktober 2015 werd het nieuwe energielabel van Speeltuingebouw Tromplaan in Winschoten onthuld door wethouder Ricky van den Aker en wethouder Kees Swagerman. Tevens was het samenwerkingsverband BAM Bouw en Techniek, Energiewacht en Invent aanwezig om meer toelichting te geven op de bespaarmaatregelen. Het Speeltuingebouw had een F-label. De eerste bespaarmaatregelen zijn reeds genomen. Vanmiddag werd dan ook met trots het nieuwe label onthult, namelijk een C-label.

Besparing
De gemeente heeft in samenwerking met BAM Bouw en Techniek, Energiewacht en Invent energiebesparende maatregelen bepaald. Mede aan de hand van de energielabels kan de gemeente zien waar deze maatregelen het meest rendabel zijn. In 2015 moeten de ingevoerde maatregelen leiden tot een besparing van € 70.000,- en in de jaren daarna € 140.000,-. Over acht jaar moet een besparing van een miljoen euro gerealiseerd zijn.

Altijd verbetering mogelijk
De sporthal in Winschoten heeft afgelopen zomer een G-label toebedeeld gekregen. Daar is dus nog veel te verbeteren. Cultuurhuis De Klinker en enkele andere gebouwen hebben een A gescoord. Die zijn qua energiebesparing gebouwtechnisch op orde. Hier kan wel door verandering in gedrag en houding van de gebruikers nog extra worden bespaard. Door het project wordt het verduurzamen van de gemeente een gezamenlijke inspanning, waar iedereen zijn eigen bijdrage aan kan leveren.

Gemeente Oldambt, 19 oktober 2015

Wethouder Ricky van den Aker onthult nieuwe energielabel speeltuingebouw Bovenburen

Officiële openingshandeling van ‘Duurzaam Oldambt’

Donderdag 22 oktober vindt de officiële openingshandeling van het project ‘Duurzaam Oldambt’ plaats. Wethouder Ricky van den Aker zal het nieuwe energielabel van het speeltuingebouw aan de Tromplaan onthullen. Wethouders, raadsleden, gebouwenbeheerders, gebruikers, vertegenwoordigers van BAM Bouw en Techniek, Energiewacht en Invent en andere belanghebbenden zijn hierbij aanwezig. Na afloop van de bijeenkomst zal een persbericht worden verzonden.

Besparing
De gemeente heeft in samenwerking met BAM Bouw en Techniek, Energiewacht en Invent energiebesparende maatregelen bepaald. Mede aan de hand van de energielabels kan de gemeente zien waar deze maatregelen het meest rendabel zijn. In 2015 moeten de ingevoerde maatregelen leiden tot een besparing van € 70.000,- en in de jaren daarna € 140.000,-. Over acht jaar moet een besparing van een miljoen euro gerealiseerd zijn.

Duurzaam Oldambt
De gemeente Oldambt gaat haar eigen gebouwen de komende zeven jaar verduurzamen om energie te besparen. In de afgelopen periode hebben alle gemeentegebouwen een energielabel toebedeeld gekregen, dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Inmiddels zijn er enkele energiebesparende maatregelen genomen om de gebouwen te ‘verduurzamen’.

Gemeente Oldambt, 23 maart 2015

BAM wint aanbesteding

Oldambt investeert 1 miljoen in energiebesparing gemeentelijke gebouwen

De gemeente Oldambt gaat in zee met BAM om energiebesparende maatregelen te treffen in en op de gemeentelijke gebouwen. BAM Techniek-Regio Noordoost werkt daarbij samen met Invent en Energiewacht. Het gaat om een investering van 1 miljoen euro.

Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Oldambt de begroting vastgesteld. Daarbij is een miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed. Dit moet in 2015 leiden tot een besparing van € 70.000,- en in de jaren daarna € 140.000,-. Vervolgens is een aanbesteding gestart met het doel een organisatie te selecteren die het beste gekwalificeerd is om met een miljoen euro aan investeringen de hiervoor genoemde financiële doelen te bereiken. Uit de aanbesteding is BAM als beste naar voren gekomen. Op 23 maart is de overeenkomst tussen de gemeente en BAM ondertekend door de wethouders Ricky van den Aker (o.a. duurzaamheid) en Kees Swagerman (o.a. vastgoed en financiën) en de heer T. Swart van BAM.

Contact

Algemene vragen
Wilt u rechtstreeks een vraag stellen over het project Duurzaam Oldambt stuur dan een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl. Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Persvragen
Bent u journalist en heeft u een vraag over het project Duurzaam Oldambt? Of wilt u een mediaverzoek voorleggen? Wij staan u graag te woord. U kunt contact opnemen met Wubbe Koning van de afdeling communicatie Gemeente Oldambt.

    0597 48 20 00
    info@gemeente-oldambt.nl